Keyword คืออะไร หมายถึงอะไร  มาดูกันเลย ..  Keyword (คีย์เวิร์ด) คำหรือข้อความที่ผู้ใช้งานพิมพ์ลงไปในช่องค้นหา เพื่อใช้ในการค้นหาเว็บไซต์หรือข้อมูลต่างๆ นั่นเอง มีขึ้นมาเพื่อความสะดวก และความรวดเร็ว ในการสืบค้น ทาง SEOTrending.com มานำเสนอ


Keyword คืออะไร ส่งผลกับเว็บอย่างไร Keyword (คีย์เวิร์ด) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจำตัวของหน้าเว็บเพจหรือเรื่องนั้นๆ เอกสารในข้อมูลระบบ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเว็บเพจ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของเสิร์ชเอนจิ้น หรือการสืบค้นเอกสาร ในระบบต่างๆ เป็นต้น

Keyword คืออะไร

Keyword คืออะไร ประเภทของ Keyword มีอะไรบ้าง

1.Niche Keyword คือ Keyword  ที่มีการเจาะจงจำเพาะในตัวสินค้าหรือเอกสารนั้นๆ Keyword จะเป็นกลุ่มคำยาว เช่น iPhone XS Max เป็นต้น


2. Widely Keyword คือ Keyword  ที่มีความหมายกว้างๆ และมักมีปริมาณการค้นหามากมีคู่แข่งมาก เช่น iPhone, iPad, Mate เป็นต้น


3.Mass Keywords คือ keyword จำนวนมากที่เกี่ยวข้องในตลาดเดียวกันหรือสินค้าตัวเดียวกันซึ่งสอดคล้องกันในลักษณะชื่อที่คล้ายๆกัน  


4.Misspelling Keyword คือ Keyword ที่มีการสะกดคำผิดหรือเขียนผิดประมาณว่าให้ชื่อมันค้ลายๆกับชื่อที่ถูกต้องอาจจะเติม s หรือเติมตัวอักษรเพิ่มเติมเข้าไป


5. . Longtail Niche Keyword คือ คือ คำที่เฉพาะเจาะจง คำที่แสดง ยี้ห้อ ชื่อรุ่น ทำเลที่ตั้ง หากเราขายบริการ การค้นหา ด้วย Longtail Niche Keyword ยาวๆ แสดงว่าสนใจ  Keyword   นั้นจริงๆ