เกี่ยวกับ SEO เป็นเรื่องที่ต้องดูหลากหลายปัจจัย มีหลากหลายโครงสร้าง หลากหลายมิติ ในการทำ SEO ให้มีคุณภาพ น่าสนใจ ประสบความสำเร็จ ก็คือ การรักษาเว็บไซต์ของเราให้อยู่อันดับ 1 – 3 บนหน้าแรกของผลลัพธ์การค้นหาต่างๆ โดยคงอยู่เป็นเวลานานและโลดแล่นอยู่บนอินเตอร์เน็ต ก่อนหน้านี้เราเสนอ เครื่องมือ SEO โดยเราต้องสร้างความแข็งแกร่งของเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อถือ น่าสนใจ เพื่อเรียกให้คมมาดูข้อมูลเพิ่มขึ้น  มาติดตามได้เลย ที่ SEOTRENDING.COM

เกี่ยวกับ SEO

ปัจจัยในการทำ SEO และเรื่อง เกี่ยวกับ SEOมีอะไรบ้าง   ข้อหลักๆดังต่อไปนี้

 1. โฮสติ้ง (Hosting)
 2. ชื่อเว็บไซต์ (Website) หรือโดเมนเนม (Domain Name)
 3. Title หรือ คำจำกัดความของหน้าเว็บไซต์
 4. Description หรือ คำอธิบายของบความ
 5. Keyword หรือ คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง
 6. Content หรือ เนื้อหา บทความของเว็บไซต์
 7. ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
เกี่ยวกับ SEO

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

 • ใช้ HTTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ และความน่าเชื่อถือ
 • ทำ Responsive Design เพื่อให้สามารถแสดงผลอย่างเหมาะสมได้บนอุปกรณ์ทุกขนาด ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน
 • การทำ Inbound Link เพื่อให้แต่ละหน้าบนเว็บไซต์เชื่อมต่อกันภายในเว็บ และเพิ่มคะแนน Backlink ให้แต่ละหน้า
 • ใช้เทคนิคอื่นๆ เข้ามาช่วย เช่น เพิ่มความเร็วของการโหลดเว็บไซต์, การบีบอัดภาพและสคริปต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ , การใช้ Hosting ที่น่าเชื่อถือ และปลอดภัย, การสร้าง robot.txt สำหรับ Search Engine เป็นต้น