คำศัพท์ SEO เบื้องต้น เป็นกระบวนและขั้นตอนการเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานของ SEO และสามารถดู SEO คืออะไร เครื่องมือ seo ถ้าสนใจอยากจะทำ SEO หรือทำแล้วอันดับไม่ได้ขึ้นตามที่คาดหวัง ควรหาข้อมูลและปรับให้ถูกต้องตามหลัก SEO ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น หลังจากได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน SEO มากยิ่งขึ้น ก็สามารถพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ถูกหลักได้ในที่สุด อันเป็นผลที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน

SERPs

คำศัพท์ SEO

SERPs ย่อมาจาก Search Engine Result Pages หรือหน้าที่แสดงผลใน Search Engine (Google) แสดงข้อมูลหรืออันดับจากเวลาใส่ Keyword เพื่อทำการค้นหาข้อมูลนั้นๆ

ซึ่งอันดับของ SERPs ที่แสดงผล ในแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตาม Keyword ที่ใช้ค้นหา, ประวัติการค้นหาบนเครื่อง และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย โดยหน้าที่ของ SERPs  มีอยู่แค่อย่างเดียว คือ การแสดงผลลัพธ์ค้นหาให้ตรงกับ Keyword ของคนที่ค้นหาได้มากที่สุด ต้องรู้
คำศัพท์ SEO มาช่วยตรงนี้ด้วย

URL

คำศัพท์ SEO

URL ย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator อ่านว่า ยูอาร์แอล เป็นตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากลประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ และมีกลไกบางอย่างสำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา  ของข้อมูลต่างๆในอินเตอร์เน็ต เช่น ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต

No Follow Link / Do Follow Link

คำศัพท์ SEO

No Follow Link คือการที่ลิงก์นั้นๆ จะไม่ส่งผลประโยชน์ทางด้าน SEO ไปให้กับ URL นั้นๆ มีลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บที่ไม่ต้องการใ้ห้ Robot ของ Search Engine ตามเข้าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Search Engine เช่น ส่วนควบคุมบริหารเว็บ, หน้าล๊อคอินของ Admin เป็นต้น

Do Follow Link ก็กลับกัน คือมันจะส่งผลประโยชน์ทางด้าน SEO ไปให้กับ URL นั้นๆ นั่นเอง เพื่อสร้างเครือข่ายและลิงค์ออก (Outbound Link) ประโยชน์ในข้อนี้จะได้รับสูงสุด เมื่อเป็นการแลกลิงค์ข้อความ หรือ ลิงค์แบนเนอร์ ระหว่างเว็บไซต์

XML Sitemap

XML Sitemap เป็นข้อมูลโครงการของเว็บไซต์ของคุณว่ามีหน้าไหนบ้าง และแต่ละหน้าเกี่ยวข้องกันยังไง

Search Engine ใช้ XML Sitemap ในการทำความเข้าใจเว็บไซต์ของคุณ และมันจะทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นมีโอกาสติด Search Engine มากขึ้นด้วย

On-page SEO / Off-page SEO

On-page SEO   คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ของเราเองให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยดันอันดับ (Ranking) ที่ดีในการแสดงผลการค้นหาของ Search Engine ต่างๆให้แสดงอันดับได้ดีขึ้นนั่นเอง สิ่งที่ต้องปรับในเว็บไซต์ของเรา การใช้ลิงค์ ที่เชื่อมไปยังหน้าอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา (Internal Link) ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) ชื่อไฟล์ และอื่นๆ ที่เราสามารถปรับแต่งในเว็บของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ ที่เราได้สร้างขึ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน

Off-page SEO คือ การเอาปัจจัยภายนอกมาทำอันดับให้กับเว็บเราดีขึ้น เช่น Link จากเว็บอื่นๆ ที่ให้ลิงค์กลับเข้ามาหาเว็บไซต์ของเราเอง ซึ่งการทำแบบนี้มีทั้งถูกหลักและไม่ถูกหลัก ต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ (Back Link) มาช่วยเสริม หรืออาจจะใช้ Online Marketing เข้ามาช่วย เพื่อให้เว็บไซต์ของเราได้ Back link และ Traffic มากขึ้น