การแก้ให้ yoast ไฟเขียว เทคนิคการทำ SEO 2019

วิธีการเข้า WordPress

 •  พิมพ์ URL เว็บที่การทำแล้วต่อท้ายด้วย /wp-admin หรือ /admin  จากนั้นกด Enter ตัวอย่าง www.axofitness.com/admin  เมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้าเข้าสู่ระบบ wordpress 
 •         เมื่อเข้าสู่ระบบเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าเมนูการทำเว็บ เมื่อเราต้องการจะเขียนบทความให้เข้าไที่เมนู Pages
 •  เมื่อเข้าหน้า Pages แล้ว ให้เราทำการสร้างหน้าเอกสาร โดยเลือกที่เมนู Add New Page 
 •  จากนั้นสามารถใส่บทความลงหน้าเอกสารได้เลย โดยเลือกเมนูเครื่องมือได้ที่เมนูซ้ายมุมบน 
 • เมื่อทำการเพิ่มเนื้อหาบทความเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะเป็นการตรวจสอบบทความ 

ตรวจสอบบทความของ wordpress

 1. Keyword เป็นหัวข้อเรื่องที่ เราจะเขียน
 2. SEO title + Meta description  สองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะแสดงที่หน้าเว็บ Google เวลาเราค้นหาหน้าเว็บ ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

SEO title

 • ใส่หัวเรื่องให้แถบด้านล่างเป็นสีเขียวถึงจะผ่าน 

Meta description

 • Meta description  ต้องมี Keyword ในเรื่องด้วยถึงจะผ่าน 

SEO analysis

 • เมื่อเข้าไปที่ SEO analysis  แล้วจะพบ ปัญหา Error ขึ้นแจ้ง ซึ่งเราต้องแก้ให้จุกสีแดงหายไป 

Error แดงที่พบบ่อย 

 • Outbound links:  ลิ้งค์ที่เรากล่าวถึงลิ้งค์เว็บข้างนอก 
 • Internal links: ลิ้งค์ที่กล่าวถึงลิ้งค์ภายในเว็บเดียวกัน 

การใส่ลิ้งค์ 

 • Keyphrase density: การพูดถึง คีย์เวิร์ดน้อยเกินไป 
 • Keyphrase in subheading: ไม่มีคีย์เวิร์ดในหัวข้อย่อย 
 • Text length: ความยาวของบทความ ซึ่งควรจะ 300 คำขึ้นไป 
 • Image alt attributes:  ในรูปที่เราลงบนเว็บ ต้องมีคำอธิบายภาพเป็นคีย์เวิร์ดด้วย
 • Keyphrase in introduction:  ในบทความไม่มีย่อหน้าแรกไม่มีคีย์เวิร์ด

หากทำการแก้ไขจุดแดงครบหมดแล้วจะขึ้นหน้าสีเขียวดังภาพด้านล่างนี้